Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. Půjčovna
Půjčovna her a atrakcí

 

Můžeme zapůjčit různé hry, atrakce, pomůcky, případně i lektora!

Materiál zasíláme kurýrem po celé ČR, osobní odběr v Jablonném nad Orlicí.

Kauce - vratná záloha za zboží = běžná cena zboží na trhu.

V případě zájmu nás kontaktujte, vytvoříme vám individuální nabídku.

Materiál půjčujeme za uvedenou cenu standardně na max. 3 dny (+ den na vyzvednutí zásilky a den na odeslání zásilky).

Pravidla půjčování:

 1. Na základě poptávky zákazníka pošleme elektronicky Smlouvu o nájmu, ve které jsou upřesněny podmínky výpůjčky.
 2. Po připsání vratné zálohy (kauce – peněžní jistota) na náš bankovní účet na základě zaslané zálohové faktury pošleme zboží včetně Smlouvy o nájmu ve dvou vyhotoveních kurýrem nájemci.
 3. Až nebude nájemce zboží potřebovat, připraví ho nepoškozené a čisté k vyzvednutí kurýrovi spolu s jedním výtiskem podepsané a případně aktualizované (doba výpůjčky) Smlouvy o nájmu.
 4. Jakmile obdržíme zboží a podepsanou Smlouvu o nájmu, vrátíme nájemci kauci, ze které odečteme cenu za výpůjčku a odešleme nájemci elektronicky fakturu (vyúčtování) za výpůjčku. Jako doklad o vrácení zboží slouží nájemci doklad vystavený kurýrní službou při odevzdání zboží.

Obchodní podmínky / Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek. Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele. Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování zboží z eshopu www.hernisety.cz pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou. Smluvní strany mohou po vzájemné domluvě dobu trvání nájemní smlouvy prodloužit. Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) resp. nepřipraví zboží k vyzvednutí kurýrovi, se smluvní strany dohodly, že v takovém případě je povinností nájemce oznámit toto neprodleně pronajímateli (nejpozději však do 24 hod), aby se obě smluvní strany mohli domluvit na prodloužení doby trvání nájemní smlouvy. V opačném případě má pronajímatel právo nevrátit nájemci zaplacenou kauci a považovat předmět nájmu za ukradený.

Před převzetím předmětu nájmu složí nájemce na bankovní účet pronajímatele peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele. Po vrácení předmětu nájmu pronajímateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti: úhradě nájemného; náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu; úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho společnosti, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu nebo připravit k vyzvednutí kurýrovi. Zboží musí být řádně zabaleno dle přepravních podmínek kurýrní služby.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

 • přísně dbát pokynů a doporučení výrobce a pronajímatele,
 • předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením,
 • hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek,
 • chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením (v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem),
 • uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození,
 • nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám,
 • předat kompletní předmět nájmu v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých).

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.

Herní sety: Ing. Václav Vacek, Stroužníky 748, 56164 Jablonné nad Orlicí, IČ: 76579352, info@hernisety.cz, 731 598 904, www.noteso.cz, www.tetherball.cz, www.musicalmemorygame.com 

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.