Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Kontakt

Herní sety
Ing. Václav Vacek
Stroužníky 748, 56164 Jablonné nad Orlicí
tel: 731598904
info@hernisety.cz
IČ: 76579352
Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku.
 


Půjčovna
Půjčovna her a atrakcí

 

Půjčíme vám téměř všechny hry, atrakce, pomůcky, případně i lektora!

Materiál zasíláme kurýrem po celé ČR, osobní odběr v Jablonném nad Orlicí.

Kauce - vratná záloha za zboží = běžná cena zboží na trhu.

V případě zájmu nás kontaktujte, vytvoříme vám individuální nabídku.

Materiál k zapůjčení včetně orientačních cen najdete zde.

Materiál půjčujeme za uvedenou cenu standardně na max. 3 dny (+ den na vyzvednutí zásilky a den na odeslání zásilky).

Pravidla půjčování:

 1. Na základě poptávky zákazníka pošleme elektronicky Smlouvu o nájmu, ve které jsou upřesněny podmínky výpůjčky.
 2. Po připsání vratné zálohy (kauce – peněžní jistota) na náš bankovní účet na základě zaslané zálohové faktury pošleme zboží včetně Smlouvy o nájmu ve dvou vyhotoveních kurýrem nájemci.
 3. Až nebude nájemce zboží potřebovat, připraví ho nepoškozené a čisté k vyzvednutí kurýrovi spolu s jedním výtiskem podepsané a případně aktualizované (doba výpůjčky) Smlouvy o nájmu.
 4. Jakmile obdržíme zboží a podepsanou Smlouvu o nájmu, vrátíme nájemci kauci, ze které odečteme cenu za výpůjčku a odešleme nájemci elektronicky fakturu (vyúčtování) za výpůjčku. Jako doklad o vrácení zboží slouží nájemci doklad vystavený kurýrní službou při odevzdání zboží.

Obchodní podmínky / Půjčovní řád

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky / Půjčovní řád (dále "obchodní podmínky") jsou závazné pro pronajímatele na straně jedné a nájemce (zákazníka) na straně druhé. Smluvní vztah ve věci dočasného přenechání předmětu nájmu za úplatu do užívání nájemci (dále též "půjčování" nebo "půjčení") vzniká uzavřením smlouvy o nájmu a řídí se dle těchto obchodních podmínek. Zahájením nájmu se rozumí uzavření smlouvy o nájmu, převzetí předmětu nájmu nájemcem od pronajímatele. Obchodní podmínky jsou zpracovány pro potřeby půjčování zboží z eshopu www.hernisety.cz pronajímatele jednotlivým nájemcům a jsou v něm vymezeny základní pravidla, postupy a povinnosti smluvních stran.

Podmínky půjčení

Předmět nájmu je půjčen na dobu určitou. Smluvní strany mohou po vzájemné domluvě dobu trvání nájemní smlouvy prodloužit. Pokud nájemce nevrátí předmět nájmu v den, který je uveden v nájemní smlouvě jako den, do kterého je předmět nájmu půjčen (tj. poslední den nájmu) resp. nepřipraví zboží k vyzvednutí kurýrovi, se smluvní strany dohodly, že v takovém případě je povinností nájemce oznámit toto neprodleně pronajímateli (nejpozději však do 24 hod), aby se obě smluvní strany mohli domluvit na prodloužení doby trvání nájemní smlouvy. V opačném případě má pronajímatel právo nevrátit nájemci zaplacenou kauci a považovat předmět nájmu za ukradený.

Před převzetím předmětu nájmu složí nájemce na bankovní účet pronajímatele peněžní jistinu/kauci dle platného ceníku pronajímatele. Po vrácení předmětu nájmu pronajímateli a po provedení vyúčtování bude složená jistina/kauce vrácena nájemci zpět, nebo započtena proti: úhradě nájemného; náhradě případného poškození či odcizení předmětu nájmu; úhradě poplatků z prodlení.

Nájemce je povinen předmět nájmu pronajímateli vrátit na adresu jeho společnosti, která je uvedena na přední straně smlouvy o nájmu nebo připravit k vyzvednutí kurýrovi. Zboží musí být řádně zabaleno dle přepravních podmínek kurýrní služby.

Povinnosti nájemce

Nájemce se zavazuje:

 • přísně dbát pokynů a doporučení výrobce a pronajímatele,
 • předmět nájmu užívat dle návodu a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením,
 • hradit sjednané nájemné dle sjednaných podmínek,
 • chránit předmět nájmu i jeho příslušenství před ztrátou a odcizením (v případě ztráty či odcizení předmětu nájmu uhradit škodu vyčíslenou pronajímatelem),
 • uhradit opravu předmětu nájmu, pokud dojde k jeho poškození,
 • nájemce nesmí přenechat předmět nájmu a ani jej nechat k užívání třetím osobám,
 • předat kompletní předmět nájmu v poslední den nájmu a to v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a zbavený nečistot vzniklých při používání daného předmětu, v případě vrácení znečištěného předmětu nájmu bude nájemci účtován fixní poplatek ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých).

Závěrečná ustanovení

Pronajímatel není odpovědný za jakoukoliv škodu, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Není odpovědný ani za následky a nepřímé vztahy, včetně ztráty na zisku v souvislosti s pronájmem a používáním předmětu nájmu.